“Coaching U Podcast – Jose Fernandez” from Coaching U 2015 Podcast Series by Coaching U. Released: 2015. Genre: Coaching.